TRE®_tension_trauma_releasing_exercises
NY 0216 website MOBIL header OMNITRE

Instruktör för enskilda personer (Level I)

Utövaren är certifierad att vägleda individuella personer genom TRE process som en tränings rutin.

 

Certifieringskrav:

 • 3 dagars utbildning
 • Utöva TRE och loggföra sin egen erfarenhet minimum 3 gånger per vecka i 3 månader
 • Delta i minimum 5 egna sessioner med en certifierad TRE Tränare (ingår ej i kurskostnad)
 • Leda en annan genom TRE minimum 5 gånger under observation av certifierad TRE Tränare (ingår ej i kurskostnad)
 • Kolla  på Davids DVDs samt läsa följande böcker (ingår ej i kurskostnad);
  - Berceli, D (2008) The Revolutionary Trauma Release Process: Transcend Your Toughest Times.              Namaste Publishers, Vancouver, British Columbia 
  - Berceli, D (2005) (Book) Trauma Releasing Exercises: A Revolutionary new method for   stress/trauma    recovery. Book Surge Pub. 
  - Levin, Peter (1997) Waking the Tiger, Healing Trauma, North Atlantic Books