TRE®_tension_trauma_releasing_exercises
NY 0216 website MOBIL header OMNITRE

Handledning under certifieringsprocessen

Som en del av certifieringsprocessen skall alla genom ett minimun antal handledningssessioner. Dels för egen process men också för att säkra att dina klienter är trygg under din session.
 

Handledningssessioner
Personlig session
60-75 min SEK 800
Hanledning individuell guidning; 1:1 session
80-90 min SEK 1000 (Skype) / SEK 1200 (on site)
Handledning grupp-session
100-110 min SEK 1200 (skype) / SEK 1400 (on site)