TRE®_tension_trauma_releasing_exercises

TRE® Advanced Provider

TRE® Advanced Provider kan hjälpa till med dom personliga sessionerna i en certifierings-process.

Har varit certifierad i min 2 år och arbetar aktivt med TRE®.