NY 0216 website MOBIL header OMNITRE

TRE® i Sverige

TRE® var först utvecklat för att hjälpa stora 
befolkningsgrupper
som upplever allt från mild stress till svåra trauman.

 

Dr David Berceli har alltid presenterat TRE® som ett hjälp till självhjälp verktyg för människor som kanske inte har tillgång till terapi eller andra former av hjälp. Det finns också många människor som inte behöver terapi, de behöver helt enkelt en hjälp till självhjälp metod att själva styra sin egen stress och den dagliga stressen. Men för vissa människor är detta inte alltid så lätt. Ibland kan personer som återhämtar sig från stress, ångest eller trauma ha djupare känslomässiga och psykosomatiska problem som behöver professionell vägledning. I så fall bör dessa övningar inte betraktas som en fristående metod. Det vore bäst att inkludera dem i en terapeutisk session så att du kan få lämplig vägledning och hjälp med att hantera djupa känslomässiga frigörelser.

Som ett resultat av olika lands lagstiftningar är certifieringsprocessen utvecklad för att vara anpassad landet du önskar jobba med TRE® i.

Komplett översikt över kommande kurser/workshops hittar du i kalendariet 

Översikt obligatoriska delar av certifiering

Certifieringsprocessen är ca. 12-18 månader
Processen är till största del en själv-studie, och varje trainee får räkna med att i snitt använda 4-8 timmar per vecka under processens gång.


1. Delta personlig i utbildningskurser

 • Modul I 2 dagar
 • Modul II  2,5 dagar (min 2 - max 4 mndr efter MI)
 • Modul III  2,5 dagar (min 2 - max 5 mndr efter MII)

2. Personlig TRE® process

 • Minimum fyra(4) egna sessioner under handledning av en TRE® CT
 • Loggföring av minimum 40 personliga TRE® upplevelser/skak-sessioner

3. Lära dig TRE® templaten och instruera i TRE®

 • Strukturerad övnings-instruering av TRE®
 • Instruera TRE® till minimum fyra(4) individuella personer och få handledning av en TRE® CT
 • Instruera TRE® till minimum fyra(4) grupper och få handledning av en TRE® CT
 • Slutligen bedömning av kompetens genom att instruera en grupp genom TRE® 

4. Fördjupa kunskap och teori kopplat till TRE®

 • Läs/kolla obligatorisk litteratur/media och förbered en kort sammanfattning 
Certifieringsprocess till TRE® Instruktör

Mål med certifieringsprocessen

Alla certifierade inom TRE® skall i deras verksamhetsområde kunna leda människor tryggt genom TRE®.

Egenskapar hos en certifierad TRE® instruktör

 • Förmåga att hålla kontakten med sig själv och andra genom TRE® processen (grundad/centrerad)
 • Personlig erfarenhet och förståelse av TRE® genom egna upplevelser i personlig praktisering
 • Förstå teorin bakom TRE® samt att kunna tillämpa teorin till praktik
 • Förmåga att på ett säkert sätt leda andra genom TRE®
 • Förmåga att identifiera och hantera specifika TRE® reaktioner
 • Upprätthålla egen prakticering av TRE®
 • Förstå egna personliga och professionella begränsningar, och vidta nödvändiga åtgärder och försiktighetsåtgärder

TRE®_tension_trauma_releasing_exercises