NY 0216 website MOBIL header OMNITRE

Modul II/III - 2 x 2,5-dagars utbildning
(on-site i grupp)

Innan du kan delta i en MII utbildning, måste du ha gjort klart MI samt tillhörande uppgifter. MII genomförs med samma TRE® Certification Trainer som du har deltagit i MI med(om inte annat är avtalat innan kursstart).

Dessa moduler måste fullföljas inom 8 månader efter modul I för att kunna erhålla TRE® Provider certifiering.

Modul II inkluderar bl.a.;

 • Fördjupning av Modul I innehåll
 • Samanfattning av erfarenhet kring övnings-klienter (efter MI)
 • Introduktion till att leda andra genom TRE® processen
 • Genomgång av dokumentet; "Areas of Awareness in TRE®" 
 • Bindvävnadens (Facia) roll i TRE®
 • TRE® grunnleggande interventioner
  (fysiska/icke fysiska energi expanderande)
 • TRE® modifikationer
 • Arbeta inom din kunskap, erfarenhet och kompetens
 • Etiska riktlinjer

Efter att ha genomfört Modul II kursen, innan den slutgiltiga kompetensbedömningen (certiferings-session), kommer du bl.a.;
 • Lära ut TRE® till minimum 4 olika personer och få hanledning från din CT
 • Lära ut TRE® till minimum 4 grupper och få hanledning från din CT
  • Storleken på grupperna  vill bli fastsatt tillsammans med din tränare
 • Integrera och implementera det du lärt från en session vidare till nästa övningstillfälle 
 • Visa/utveckla kompetens inom identifierade områden (inom TRE®)
 • Läsa och skriva rapport på kurslitteraturLäs mer om TRE® och certifieringsprocessen på engelska här eller på
www.traumaprevention.com 

Kommande kursdatum
modul-utbilning
onsite


Modul I
STOCKHOLM
9 - 10 mars 2024

tillhörande
M2 & M3
prel.
maj &
sept 2024 

anmälan här
 

Kostnad
2-dagars kurs


EUR 340
Early bird EUR 280


Priser för kurser är inkl. moms för privatpersoner och ex. moms för företag. Alla priser inkluderar en administrationsavgift @80€.

Kostnaden för kursen inkluderar ej den obligatoriska handledningen i certifieringsprocessen eller kurslitteratur/media.

TRE®_tension_trauma_releasing_exercises