TRE®_tension_trauma_releasing_exercises
NY 0216 website MOBIL header OMNITRE

Harmony Vibration Retreat

Ge dig själv 4 dagar att komma djupare i kontakt med dig själv. Låt helande ljud och naturliga vibrationer sammanstråla för att öppna ditt inre flöde!

Under dessa dagar kommer vi utforska hur olika ljud påverkar oss. Vi kommer låta ljud av kristallskålar och andra härliga instrument  vibrera samtidig som du låter din kropp skaka bort inre spänningar med stressregleringstekniken TRE®.

Retreaten startar torsdag eftermiddag kl 18:00 med gemensam middag. Vi avslutar med en vacker avslutningscirkel söndag kl 16:30.