NY 0216 website MOBIL header OMNITRE

Villkor & bestämmelser

Läs dessa användarvillkor ("villkor", "användarvillkor") noggrant innan du använder webbplatsen https://tre-online.com ("tjänsten") som drivs av OmniBalance TRE® Online ("oss", "vi" eller "vår").

Din tillgång till och användning av tjänsten förutsätter att du accepterar och följer dessa villkor. Dessa villkor gäller för alla besökare, användare och andra som får tillgång till eller använder tjänsten.

Genom att få tillgång till eller använda tjänsten samtycker du till att vara bunden av dessa villkor. Om du inte håller med om någon del av villkoren får du inte få tillgång till tjänsten.

Konton
När du skapar ett konto hos oss måste du ge oss information som är korrekt, fullständig och aktuell vid varje tidpunkt. Underlåtenhet att göra detta utgör ett brott mot villkoren, vilket kan leda till omedelbar uppsägning av ditt konto på vår tjänst.

Du är ansvarig för att skydda det lösenord som du använder för att få tillgång till tjänsten och för alla aktiviteter eller åtgärder med ditt lösenord, oavsett om ditt lösenord finns i vår tjänst eller i en tredjepartstjänst.

Du samtycker till att inte lämna ut ditt lösenord till någon tredje part. Du måste meddela oss omedelbart när du får kännedom om ett brott mot säkerheten eller obehörig användning av ditt konto.

Förbetalda sessioner/sessionspaket
Köpta sessioner, individuellt eller som en del av ett sessionspaket har en giltighet på fyra(4) månader från den köpta tjänsten. Om sessionen av någon anledning inte skulle vara avslutad i tid kan det finnas en möjlighet att förlänga giltighetstiden upp till sex(6) månader om detta avtalas innan giltighetstiden löper ut. 

Avbokningspolicy Sessioner
Avbokning av dig
Avbokning måste ske senast 24 timmar före schemalagd tid, annars debiteras full kostnad/ingen ombokning är möjlig. För sessioner på måndagar måste avbokningen vara slutförd senast fredag eftermiddag (kl. 15.00 i Stockholms tidszon), annars debiteras full kostnad.

"No Show" och förseningar
Om du inte dyker upp (online/på plats) vid schemalagd tid (inom 10 minuter efter schemalagd start), och/eller inte informerar om förseningar, förlorar du din rätt till den schemalagda tiden och ingen återbetalning/ombokning kommer att vara möjlig.
"No Show" på kostnadsfria sessioner/förmöten

Observera att utebliven närvaro debiteras med 50 euro. Avbokningspolicyn gäller även för de kostnadsfria mötena.

Avbokning av oss
OmniBalance förbehåller sig rätten att ändra eller ställa in ett möte om oförutsedda omständigheter uppstår. Om vi ställer in en sådan åtgärd ska vi informera dig så snart som möjligt.

Avbokningspolicy Workshops/utbildningar
Avbokning av dig

  • Avbokning måste ske senast 6 veckor (43+ dagar) före planerad workshop för att avgiften ska återbetalas (minus den icke återbetalningsbara registreringsavgiften).
  • Vid avbokning mellan 3-6 veckor (22-42 dagar) före den planerade workshopen återbetalas 50 % av workshopen.
  • Avbokning mindre än tre veckor (21 dagar) - tyvärr ingen återbetalning!

Registreringar som görs inom de sex sista veckorna före den planerade workshopen gäller endast de två sista punkterna i avbokningspolicyn.

Om du skulle bli sjuk och har ett giltigt läkarintyg, eller om du bara behöver ändra helgen för att delta, kan du överföra den betalda avgiften till en utbildning inom sex månader från de ursprungliga schemalagda datumen för att delta.

Avbokning av oss
Vi förbehåller oss rätten att ändra eller ställa in utbildningen om oförutsedda omständigheter uppstår. Om vi ställer in utbildningen kommer vi att informera dig så snart som möjligt och din avgift kommer att återbetalas.

OmniBalance ansvarar inte för deltagarnas rese- och logikostnader vid inställda workshops/utbildningar.

Återbetalningspolicy
Överenskommen återbetalning
OmniBalance samtycker till återbetalning inom en vecka efter överenskommelse.

Efterbeställningar
Kunden samtycker till att vänta på bekräftelse av tillgänglig plats i utbildningen innan betalning sker.

Om den betalande kunden överför pengar före bekräftad session/plats (t.ex. efterbeställningar för workshops och utbildningar), tillkommer en administrationsavgift på 30 euro som kommer att dras av från den ursprungligen betalda avgiften.

Intellektuell äganderätt
Tjänsten och dess ursprungliga innehåll, egenskaper och funktionalitet är och förblir OmniBalance TRE® Online och dess licensgivare exklusiva egendom.

Länkar till andra webbplatser
Vår tjänst kan innehålla länkar till webbplatser eller tjänster från tredje part som inte ägs eller kontrolleras av OmniBalance TRE® Online.

OmniBalance TRE® Online har ingen kontroll över, och tar inget ansvar för, innehållet, sekretesspolicyn eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster. Du bekräftar och godkänner vidare att OmniBalance TRE® Online inte ska vara ansvarig, direkt eller indirekt, för skador eller förluster som orsakats eller påstås ha orsakats av eller i samband med användning av eller tillit till sådant innehåll, varor eller tjänster som finns tillgängliga på eller via sådana webbplatser eller tjänster.

Vi rekommenderar starkt att du läser villkoren och sekretesspolicyn för alla webbplatser eller tjänster från tredje part som du besöker.

Uppsägning
Alla bestämmelser i Villkoren som till sin natur bör överleva uppsägning ska överleva uppsägning, inklusive, utan begränsning, bestämmelser om äganderätt, garantiförnekande, skadestånd och ansvarsbegränsningar.

Vi kan säga upp eller stänga av ditt konto omedelbart, utan föregående meddelande eller ansvar, av vilken anledning som helst, inklusive utan begränsning om du bryter mot villkoren.

Vid uppsägning upphör din rätt att använda tjänsten omedelbart. Om du vill avsluta ditt konto kan du helt enkelt sluta använda tjänsten.

Alla bestämmelser i villkoren som till sin natur borde överleva uppsägning ska överleva uppsägning, inklusive, utan begränsning, bestämmelser om äganderätt, ansvarsfriskrivningar, ansvarsfrihet och ansvarsbegränsningar.

Ansvarsfriskrivning
Din användning av tjänsten sker på egen risk. Tjänsten tillhandahålls i befintligt skick och i den form den är tillgänglig. Tjänsten tillhandahålls utan garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, icke överträdelse eller prestanda.

Tillämplig lag
Dessa villkor ska regleras och tolkas i enlighet med svensk lag utan hänsyn till dess bestämmelser om lagvalsregler.

Vår underlåtenhet att genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa villkor kommer inte att betraktas som ett avstående från dessa rättigheter. Om någon bestämmelse i dessa villkor anses vara ogiltig eller ogenomförbar av en domstol, kommer de återstående bestämmelserna i dessa villkor att förbli i kraft. Dessa villkor utgör hela avtalet mellan oss om vår tjänst och ersätter alla tidigare avtal som vi kan ha mellan oss om tjänsten.

Ändringar
Vi förbehåller oss rätten att när som helst, efter eget gottfinnande, ändra eller ersätta dessa villkor. Om en ändring är väsentlig kommer vi att försöka ge minst 30 dagars varsel innan nya villkor träder i kraft. Vad som utgör en väsentlig ändring bestäms efter vårt eget gottfinnande.

Genom att fortsätta att få tillgång till eller använda vår tjänst efter att dessa revideringar har trätt i kraft godkänner du att vara bunden av de reviderade villkoren. Om du inte godkänner de nya villkoren ska du sluta använda tjänsten.

Kontakta oss
Om du har några frågor om dessa villkor kan du kontakta oss.

TRE®_tension_trauma_releasing_exercises