NY 0216 website MOBIL header OMNITRE

Avbokningspolicy OmniBalance

Privatperson
Du har rätt att frånträda köpsavtalet utan att ange något skäl inom 14 dagar enligt distansavtalslagen vid beställningar över internet, mejl eller telefon. Detta omfattar produkter. Enligt distansavtalslagen gäller detta ej när näringsidkaren åtar sig att tillhandehålla tjänsten på en bestämd dag eller en bestämd period, företagets policy blir då gällande.

Vid fakturerad kurs/workshop återbetalas ingen administationsavgift vid återbud(vid ej betald faktura förpliktar du dig att betala den avgiften).
  
"Distansavtal:  Du har heller inte någon ångerrätt om avtalet avser: 
Om näringsidkaren åtar sig att tillhandehålla tjänsten på en bestämd dag eller en bestämd period.
"

Näringsidkare (företag)
För företag gäller köplagen. Alla avtal mellan OmniBalance och köpande företag är bindande. Vid eventuella återbud av beställda tjänster gäller säljande företags policy.

OmniBalance har rätt att ändra datum på workshops och kurser, intill två veckor innan inplanerad kurs, för både konsumenter & näringsidkare. 

Säljande företag ansvarar ej för resekostnader/övernattningskostnader vid inställd kurs.

Avbokningspolicy sessioner

Avbokning av bokade sessioner måste ske senast 24 timmar innan bokad tid annars debiteras full kostnad.

Avbokningspolicy workshops

Din anmälan bindande.
Vid fakturerad kurs/workshop återbetalas ingen administationsavgift vid återbud(vid ej betald faktura förpliktar du dig att betala den avgiften).

Eventuell avbokning måste ske senast 2 veckor (15 dagar) innan planerat workshop för att full avgift ska kunna återbetalas (minus admin avgift på 150 kr).

Avbokning mellan 7-14 dagar inom planerat workshop, återbetalas 50 % av avgiften. Efter detta återbetalas ingen avgift (vid sjukdom kan du ha avgiften innestående tills nästa kurstillfälle (måste användas inom 1 år))

Anmälan inom 14 dagar innan planerad kursstart  förpliktar du dig enligt sista del av ovanstående policy, dvs. du förpliktar dig att betala hela beloppet efter fakturan är skickad.

Avbokningspolicy 2 & 3-dagars kurser*

Din anmälan bindande.
Vid fakturerad kurs/workshop återbetalas ingen administationsavgift vid återbud(vid ej betald faktura förpliktar du dig att betala den avgiften).

Vid fakturerad kurs ingår en admin avgift på 750 kr i kurspriset. Denna återbetalas ej vid avbokning

  • Eventuell avbokning av 3-dagarskursen måste ske senast 4 veckor innan kursstart för att kursavgiften skall återbetalas (minus en administations & anmälningskostnad på 750 kr)
  • Vid avbokning 2-4 veckor (15-28 dagar) innan kursstart återbetalas 50 % av kursavgiften (minus en administations & anmälningskostnad på 750 kr)
  • Vid avbokning inom 2 veckor (14 dagar) innan kursstart återbetalas ingen kursavgift/full kostnad måste betalas


Anmälan inom fyra(4) veckor innan kursstart gäller samma riktlinjer och du förpliktar dig enligt två sista punkter av ovanstående policy

*Handledningshelger som en del av certifieringsprocessen omfattas av denna avbokningspolicy

TRE®_tension_trauma_releasing_exercises