NY 0216 website MOBIL header OMNITRE

Dr. David Berceli

David Berceli, Ph.D. är skaparen av TRE®. Han är en internationellt verksam expert på konfliktlösning och traumaintervention. Under dom senaste 22 åren har David bott och jobbat i nio olika länder där han har utvecklat traumaåterhämtningsprogram för internationella organisationer runt i hela världen, samt hållit workshops i TRE® metoden. Några av länderna har har gjort ett flitigt arbete är Israel/Palestina, Sudan, Uganda, Kenya, Yemen, Egypten och Libanon. Genom sin flytande engelska och arabiska ger David en djuptgåande förståelse av sammanflätning dynamiken i religion och etniska seder och har utvecklat specifika processer för att möjliggöra för människor att hantera personliga trauman samt ge helande och försoning mellan olika grupper.

Trauma Releasing Exercises (TRE®) är en unik metod för att frigöra djupa kroniska muskelspänningar som skapas i kroppen vid traumatiska upplevelser. David forstätter att engasjera sig i traumaåterhämtningsarbete då detta ger varje individ en unik möjlighet att göra stora positiva förändringar när de utövar återhämtningsprocessen till yttersta nivån.

Dr David Berceli, quote
TRE®_tension_trauma_releasing_exercises