NY 0216 website MOBIL header OMNITRE

Neurogena skakningar

De flästa människor har upplevt ofrivilliga skakningar (neurogena skakningar) efter en stor chock eller om en har blivit skrämd, när en är närvös inför att skulla hålla ett föredrag eller också när man är oerhört glad eller upprymd över något positivt.

Dessa vibrationer hjälper till att frigöra extrema spänningar genom snabb muskelkontraktion och avslappning av skakningar för att snabbt lugna ned kroppen efter stress och chock.

Neurogena skakningar är en medfödd egenskap för alla däggdjur och är lätt lätt att observera t ex på en häst , där det går en darrning genom "hela kroppen" efter ett fall. Andra exempel är gaseller skakar efter att flytt från ett lejon attack, ankor som flaxar med vingarna efter ett slagsmål eller skakningar när man håller en rädd kanin eller  ett marsvin.

TRE®_tension_trauma_releasing_exercises