NY 0216 website MOBIL header OMNITRE

Posttraumatisk stressyndrom (PTSD)

Posttraumatisk stressyndrom är en såkallad diagnos som blir vanligare och vanligare i vårt samhälle. Det kan enkelt summeras upp till all oro som efterföljer en traumatisk upplevelse (en traumatisk upplevelse kan också vara långvarig stress).

PTSD var första gång godkänt som diagnos runt 1992 och omtalat via DSM-3. Symptomer kan vara t.ex. lättirriterad, lättskrämd, svårt att sova, korttidsminnet försämras med mera.

TRE®_tension_trauma_releasing_exercises